Порядок припинення та відновлення електроживлення на об'єкти споживачів електричної енергії юридичних осіб 

У відповідності до пп.2 п. 7.5 «Правил роздрібного ринку електричної енергії», які затверджені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 р. (надалі – ПРРЕЕ), та       пп. 11.5.2  та  п. 11.5.12  глави ХІ Кодексу системи розподілу (надалі – КСР), затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310  у разі невиконання  умов  укладених договорів  про  постачання  електричної  енергії  в частині здійснення своєчасних та в повному обсязі розрахунків за спожиту електричну енергію, електропостачальник має право звернутися до оператора систем розподілу (надалі – ОСР), щодо припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії) та після попередження споживача-боржника провести відповідні заходи по припиненню електроживлення на його об’єкти.

Пп. 2 п. 7.5 ПРРЕЕ передбачає, що припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється:

            електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за
10 робочих днів до дня відключення у разі:

  • заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
  • недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та договором з оператором системи або додатками до нього.

 

Порядок припинення електроживлення споживачам.

 

У разі невиконання (порушення) споживачем умов  договору  про  постачання  електричної  енергії  (надалі-Договір) в частині здійснення своєчасних та в повному обсязі розрахунків за спожиту електричну енергію, а також умов розрахунків в частині попередньої оплати та авансових платежів, споживачеві вручається попередження про припинення електроживлення та у випадку невиконання (порушення) споживачем-юридичною особою умов  договору  про  постачання  електричної  енергії  (надалі-Договір) в частині здійснення своєчасних та в повному обсязі розрахунків за спожиту електричну енергію, а також умов розрахунків в частині попередньої оплати та авансових платежів

Після сплину терміну щодо погашення заборгованості, вказаного в попередженні Постачальник направляє до ОСР «Зверненням Електропостачальника до ОСР про припинення електроживлення (постачання  електроенергії) споживачам», на підставі якого ОСР припиняє електроживлення споживача електричної енергії протягом 10 робочих днів з дати отримання Звернення і надає Постачальнику відповідну письмову інформацію, де зазначаються дата фактичного припинення електроживлення споживача та витрати з припинення електроживлення (для надання споживачу боржнику рахунку на відшкодування витрат).

 

Порядок відновлення електроживлення споживача з причини усунення  порушень, що зумовили  припинення (обмеження) електроживлення.

 

У разі звернення споживача до Постачальника щодо відновлення електроживлення споживача за умови:

  • обов’язкового усунення порушення споживачем (сплата виниклої заборгованості згідно умов Договору після відключення від електроживлення);
  • сплати споживачем рахунків щодо відшкодування Електропостачальнику оплачених витрат ОСР, пов’язаних з припиненням та відновленням  електроживлення споживачів;

 Постачальник направляє до ОСР «Заяву Електропостачальника до ОСР про відновлення  електроживлення споживачам».

ОСР проводить відновлення електроживлення протягом 5 робочих днів в сільській місцевості  або 3 робочих дня  в містах з дати отримання «Заяви про відновлення електроживлення споживачів, з підстав усунення порушень, що зумовили припинення (обмеження) електроживлення».

 

 

Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем, якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому цими Правилами порядку.


Контакти

Зв'яжіться з нами

ТОВ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО» 65029, Україна, м. Одеса, вул., вул. Мечникова 2\1, офіс 11

noun_Phone_465052

Телефон: 048 759 92 90

noun_Mail_889582

Email: Info@yug-ie.com    Shopping Basket