Тарифи на електричну енергію

У відповідності до пункту 9.2.1. Правил роздрібного ринку електричної енергії та умов комерційної пропозиції, ТОВ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО» інформує про ціни на які склались на ринку «на добу на перед» (ЦРДН) та внутрішньодобовому ринку (ЦРДН), які є складовими ціни на електричну енергію та застосовуються при здійсненні розрахунків із споживачами за розрахунковий період:

Складові ціни на електричну енергію для споживачів

Ціна постачання електричної енергії встановлюється для кожного Споживача індивідуально.

Постачання електричної енергії здійснюється за цінами, що розраховуються за принципом беззбитковості на умовах попередньої оплати.

Попередня оплата заявленого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період здійснюється за наступною формулою:

Цпр = (Цзак. + Врег.пр.) х Кв+ Тп, (грн/кВт∙год.) , де:

Цзак – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на організованих сегментах ринку (ринку на добу наперед, внутрішньодобового ринку, балансуючому ринку тощо), яка визначатиметься з урахуванням оперативних даних щодо погодинних цін на ринку у місяці на дату формування рахунку.

  • для площадок комерційного обліку, віднесених у встановленому нормативними документами порядку, що підтверджується оператором системи, до групи «а» (ЛУЗОД, АСКОЕ, АСЗД, прилади обліку є інтервальними (погодинними) тощо), середньозважена ціна закупівлі (Цзак) розраховується з урахуванням графіку погодинного споживання Споживача за такими площадками;
  • для площадок комерційного обліку, віднесених у встановленому нормативними документами порядку, що підтверджується оператором системи, до групи «б» (інтервальний (погодинний) облік відсутній (не застосовується), середньозважена ціна закупівлі (Цзак) розраховується з урахуванням оперативних даних щодо графіку погодинного споживання за площадками групи «б» всіх споживачів Постачальника;

При цьому, за результатами попередніх розрахункових періодів, враховуючи відхилення прогнозних від фактичних значень щодо ціни та обсягів споживання, Постачальник має право врахування (коригування) виниклої різниці при розрахунку ціни закупівлі (Цзак).

Врег.пр. вартість прогнозних витрат (регульованих та фіксованих обов’язкових платежів, що передбачені правилами ринків електроенергії, законодавством та іншими нормативними документами, зокрема акцизний податок; внески на регулювання; вартість послуг Оператора ринку, що надаються на РДН/ВДР, послуг Адміністратора розрахунків, внески на регулювання НКРЕКП, витрати на фінансову гарантію, тощо) Постачальника для забезпечення діяльності на організованих сегментах ринку. 

Тптариф (ціна) послуг оператора системи передачі (ціна регульованих послуг), грн/кВт*год;

Кв – коефіцієнт винагороди Постачальника, який дорівнює 1,03 (коефіцієнт прибутковості постачальника).

Всі складові ціни, крім Кв, є такими що не залежать від Постачальника, та можуть бути змінені в рамках даної комерційної пропозиції з терміновим повідомленням Споживача про зміни.

Порядок формування ціни, встановлений в комерційній пропозиції, може бути змінений. Про зміну Споживач буде повідомлений не пізніше, ніж за 20 днів до дати початку дії зміни, шляхом направлення Постачальником Повідомлення Споживачу про внесення змін до “комерційної пропозиції” та викладення її в новій редакції.

Сторони узгодили, що Постачальник має право здійснити коригування ціни електричної енергії для здійснення остаточних розрахунків та змінити ціну на наступний розрахунковий період, в разі якщо за оперативними даними між середньозваженими погодинними цінами на ринку «на добу наперед» за площадками групи «а» чи «б», відповідно, в поточному та минулому розрахункових періодах відбулось відхилення. Відповідне відхилення є коливанням ціни на ринку та визначається за оперативними даними Оператора ринку, що оприлюднюються у порядку, встановленому Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, і не потребує додаткових підтверджень від інших установ. Коригування пов’язане зі зміною регульованих компонентів Цзак та/або ціни регульованих послуг (Врег.пр., Тп та/або інших, в разі їх встановлення Регулятором), формування яких не залежить від Постачальника, не потребує завчасного повідомлення Споживача.

Коригування та зміна цін регульованих послуг проводиться на різницю відхилення.

Про зміну складових ціни електричної енергії та коефіцієнту винагороди (Кв) споживач повідомляється завчасно до початку їх застосування.

Постачання електричної енергії у розрахунковому періоді здійснюється за фактичною (остаточною) ціною Цфакт, що розраховується на підставі даних про фактичні погодинні ціни, які склалися на організованих сегментах ринку, з урахуванням обов’язкових платежів, послуг оператора системи передачі та  винагороди Постачальника у розмірі 3 % (три відсотки) від фактичної вартості електричної енергії, придбаної Постачальником на організованих сегментах ринку для задоволення потреб Споживача у розрахунковому місяці. 

Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому періоді, яка зазначається в акті-купівлі продажу електроенергії розраховується (визначається) Постачальником за формулою:

Цфакт = (ВРДДРДН/ВДР+ ВБР + Врег. факт.) / WМ * Квп , де:

ВРДД фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії Споживача на РДД для кожної години Д місяця, яка визначається як сума добутків прогнозних погодинних обсягів споживання електроенергії  Споживача та ціни години згідно з контрактом РДД для кожної години Д місяця без урахування ПДВ;   

ВРДН/ВДР – фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії Споживача на РДН/ВДР для кожної години Д місяця, яка визначається як сума добутків прогнозних погодинних обсягів споживання електроенергії  Споживача та ціни години на аукціоні РДН/ВДР для кожної години Д місяця без урахування ПДВ; 

ВБР – вартість небалансів споживача у разі перевищення Wфакт над Wпрог у кожній годині Д, яка розраховується за формулою:

ВБР = (Wфакт – Wпрог) * Цнб,

де Цнб ціна 1 кВт*год на БР, яка розраховується як середньозважена ціна електроенергії на РДН/ВДР, визначена ОР у години максимального та мінімального навантаження + 15 %, визначені регулятором.

за якою постачальник придбав різницю Wфакт від Wпрог споживача без урахування ПДВ.  

Врег.факт. вартість фактичних витрат (регульованих та фіксованих обов’язкових платежів, що передбачені правилами ринків електроенергії, законодавством та іншими нормативними документами, зокрема акцизний податок; внески на регулювання; вартість послуг Оператора ринку, що надаються на РДН/ВДР, послуг Адміністратора розрахунків, внески на регулювання НКРЕКП, витрати на фінансову гарантію, тощо) Постачальника для забезпечення діяльності на організованих сегментах ринку.


Контакти

Зв'яжіться з нами

ТОВ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО» 65029, Україна, м. Одеса, вул., вул. Мечникова 2\1, офіс 11

noun_Phone_465052

Телефон: 048 759 92 90

noun_Mail_889582

Email: Info@yug-ie.com    Shopping Basket