1. На яких умовах здійснюється постачання електроенергії юридичним клієнтам?

Постачання електроенергії клієнту здійснюється, якщо:

1) об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку;

2) електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електроенергії на території діяльності оператора системи;

3) споживач є стороною діючих договорів:

про надання послуг з розподілу (передачі) електроенергії;

про постачання електроенергії споживачу або про постачання електроенергії постачальником універсальної послуги або про постачання електроенергії постачальником “останньої надії”;

про надання послуг комерційного обліку електроенергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи, до мереж якого приєднаний цей споживач;

4) за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електроенергії, укладено договір з постачальником послуг комерційного обліку про надання послуг комерційного обліку електроенергії;

5) відсутній факт припинення/призупинення постачання електроенергії або надання послуг з розподілу (передачі) електроенергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;

6) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електроенергії або про надання послуг системи розподілу/передачі.

 

  1. Як укласти договір про постачання електроенергії з ТОВ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО»?

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії не допускається споживання електроенергії без укладання договору з електропостачальником (окрім випадків, коли постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником «останньої надії»).

Для розгляду питання про укладення договору про постачання електроенергії споживачу  на умовах обраної комерційної пропозиції клієнту необхідно надіслати на поштову адресу або електрону пошту ТОВ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО» заяву-приєднання до договору разом із комплектом документів, передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Детальніше про умови укладання договорів та необхідні документи у розділі Умови приєднання та договір

 
  1. Хто такий постачальник “останньої надії”?

На період з 1.01.2019 р. по 1.01.2021 р. Кабінет Міністрів України затвердив ДП «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» (ПОН) на всій території України.

ПОН, у тому числі, надає послуги з постачання електроенергії у разі необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання (припинення) договору з попереднім електропостачальником.

ПОН здійснює постачання електроенергії споживачу не більше, ніж 90 днів поспіль. Після закінчення цього періоду ПОН припиняє постачання електроенергії споживачу.

Якщо споживач не уклав договір із новим електропостачальником, розподіл та постачання електроенергії припиняється шляхом відключення електроустановки.

  1. Що таке ринок «на добу наперед»?

Ринок «на добу наперед» (РДН) – це один із сегментів конкурентного ринку електроенергії, який почав діяти з 01.07.2019 р. Він являє собою систему електронних торгів, де відбувається продаж та закупівля електроенергії. За результатами торгів визначається вартість електроенергії для кожної сторони, яка бере участь в електронних торгах на ньому, в конкретний день та годину.

Окрім ринку «на добу наперед», на електронній площадці якого відбувається торгівля відносно найбільшого обсягу електроенергії, законодавством також передбачені такі організовані сегменти ринку електроенергії, як внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг.

  1. Що впливає на формування ціни на ринку «на добу наперед» (ЦРДН)?

Ціна на ринку «на добу наперед» змінюється щогодини. На її формування впливає попит та пропозиція на електроенергію всіх учасників торгів у кожну конкретну годину протягом доби.

На відповідній електронній площадці, адміністрування якої здійснює ДП «Оператор ринку», щогодини формуються криві попиту і пропозиції. Попит формується постачальниками на базі заявок їх клієнтів і споживачами, що напряму купують на цьому ринку, а пропозиції формуються енергогенеруючими компаніями і трейдерами. Перетин цих кривих визначає єдину ціну для всіх учасників торгів (енергогенеруючих підприємств, постачальників електричної енергії та споживачів), за якою в конкретну годину буде продаватися та закуповуватися електроенергія на цьому сегменті ринку.

  1. Де споживач зможе отримати підтвердження розрахунку ціни закупівлі на ринку “на добу наперед” для споживачів з площадками вимірювання групи “б”?

ТОВ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО» прозоро та об’єктивно інформує клієнтів щодо розрахунку ціни, яка ним застосовується. Інформація про ціни закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед» (ЦРДН) публікується на сайті Оператора ринку (ДП “Оператор ринку”).

При розрахунку вартості закупівлі Товариство використовує дані Адміністратора розрахунків (НЕК “Укренерго”) щодо погодинних обсягів споживання за площадками вимірювання групи “б” з накладенням його на відповідні ціни опубліковані Оператором ринку.

Таким чином розраховуються середньозважені ціни закупівлі Товариством на ринку «на добу наперед».

Відповідний розрахунок разом з даними публікується на сайті Товариства в розділі «Ціна на електричну енергію». Клієнти завжди можуть перевірити чи відповідають ціни використані Товариством у розрахунку цінам, що оприлюднюються Оператором ринку на його сайті.

  1. За якими критеріями клієнти розподіляються на групи відносно організації обліку (група «А»/ група «Б»)?

Споживачі групи «А» – це споживачі, площадки вимірювання яких забезпечені прийнятою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електричної енергії енергії (де вимірюється надходження електричної енергії на площадку) із встановленими та введеними в експлуатацію ЛУЗОД, АСКОЕ, АСЗД або лічильниками диференційного (погодинного, зонного) обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням показів, належать до групи “А” за умови забезпечення визначеним споживачем, Оператором АСКОЕ або ППКО щодобового зчитування, формування та передачі сформованих погодинних даних комерційного обліку до ОСР/НЕК.

Споживачі групи «Б» – це споживачі, площадки вимірювання яких, не відповідають вимогам щодо організації обліку електроенергії для групи «а».

Процедура віднесення площадок вимірювання споживачів до групи “А” врегульована додатком до Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 року N 2118.

  1. За якими принципами проводяться нарахування за електроенергію для споживачів групи «А»/групи «Б»?

Для споживачів групи «А», що є споживачами за вільними цінами, погодинна ціна буде розраховуватися на основі фактичного графіка погодинного електроспоживання цих клієнтів та погодинних цін закупівлі електроенергії на ринку.

Для споживачів групи «Б» ціна буде розраховуватися з урахуванням графіку погодинного споживання усіх клієнтів групи «Б» постачальника в цілому та погодинної вартості на ринку.


Контакти

Зв'яжіться з нами

ТОВ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО» 65029, Україна, м. Одеса, вул., вул. Мечникова 2\1, офіс 11

noun_Phone_465052

Телефон: 048 759 92 90

noun_Mail_889582

Email: Info@yug-ie.com    Shopping Basket